Zemné práce, vyklápač

  • Zabezpečenie a realizácia zemných prác:
  • odvoz a dovoz potrebného materiálu pre zemné práce
  • kopanie základov, pivníc, žúmp, inžinierskych sietí
  • terénne úpravy
  • kopanie a práca na svahoch a v ťažko dostupných terénoch